Terug naar omvattend item
Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2022Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en ondertrouw, huwelijksaangifte, - afkondiging en -voltrekking, met aantekeningen betreffende bestuurlijke zaken, 1718-1721, gedeeltelijk afschriften, 1669-1756 (juni), 1 deel