Terug naar omvattend item
Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2023Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en ondertrouw, huwelijksaangifte, - afkondiging en -voltrekking, achterin tafel per rubriek, gedeeltelijk afschriften, 1756 (mei) - 1806, 1 deel