Terug naar omvattend item
Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 2021Stukken betreffende enkele voor het gerecht gevoerde civiele processen, 1664, 1714, 2 stukken