Terug naar omvattend item
Stad Woerden Inventarisnummer 13Resoluties van de vroedschap, deels concepten, tevens resoluties van gecombineerde vergaderingen met burgemeesters en schepenen, 1761 (juni) - 1775 (aug.), 1 deel