Uitgebreid zoeken

Detail

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hoenkoop, 1811, 1818-1960

Beheersnummer: O019a
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hoenkoop
Periode: 1811, 1818-1960
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000960.pdf
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hoenkoop
Rechtsopvolger: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Oudewater
Plaatsen: Hoenkoop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Geboorteakten worden 100 jaar na het jaar waarin ze opgemaakt zijn openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar.
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 549-551: Geboorteakten, 1811, 1818-1922. 
  • Inv.nrs. 554-557: Huwelijksakten, 1818-1942. 
  • Inv.nrs. 559-563: Overlijdensakten, 1811, 1818-1970. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: De akten van Hoenkoop van voor 1818 zijn bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zuid-Polsbroek (L040a) ingeschreven.
Overgedragen aan het RHC zijn
Geboorteakten: 1811-1922;
Huwelijksakten: 1811-1942;
Overlijdensakten: 1811-1960.