Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Snelrewaard, 1817-1988 (2003)

Beheersnummer: O005
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Snelrewaard
Periode: 1817-1988 (2003)
Omvang: 23,75 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000441.pdf
Archiefvormer: Gemeente Snelrewaard
Rechtsvoorganger: Gerecht Snelrewaard, Zuid- en Noord-Linschoten en IJsselvere
Rechtsopvolger: Gemeente Oudewater
Woningbedrijf van de gemeente Snelrewaard, 1957-1988
Rechtsopvolger: Gemeente Oudewater
Plaatsen: Snelrewaard
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: De volgende inventarisnummers zijn niet openbaar en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris (tussen haakjes het jaar waarin ze openbaar worden): inv. nr 1112 (2032); 2339-2340 (2059); 2375 (2025); 2405-2418 (geboorteakten, openbaar na 100 jaar); 2431-2442 (huwelijksakten, openbaar na 75 jaar); 2456- 2465 (overlijdensakten, openbaar na 50 jaar). Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 1273: Volkstelling, 1837. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 62-66: raadsnotulen, 1851-1941. 
  • Inv.nrs. 1274-1279: Bevolkingsregisters, 1849-1939. 
  • Inv.nrs. 1418-1497: Hinderwetvergunningen, 1967-1988. 
  • Inv.nrs. 167-256, 321, 1605-2117, 2121, 2124, 2126, 2128, 2133-2134, 2479-2515: Bouwvergunningen, 1904-1990. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Snelrewaard (O005a).
De papieren index op de hinderwet- en bouwvergunningen is vervallen. Een digitale index is te vinden in de databank 'Bouwvergunningen'. Raadpleeg voor bouwvergunningen uit de periode 1903-1944: inv. nrs 166-256, 267 (onder letter B of W) en inv. nr 321. Op 30-12-2021 werd geconstateerd dat de volgende inv. nrs ontbreken in de doos: 1737, 1739, 1740, 1745, 1747. Op 25-09-2023 werd geconstateerd dat inv. nr 1273 (Bevolkingsregister 1837, 1 omslag) ontbreekt.