Uitgebreid zoeken

Detail

Stad Montfoort, 1485-1813

Beheersnummer: M058
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Stad Montfoort
Periode: 1485-1813
Omvang: 28,625 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000407.pdf
Archiefvormer: Stad Montfoort
Rechtsvoorganger: Kerkfabriek van Montfoort
Rechtsvoorganger: Rentmeester van de memoriegoederen te Montfoort
Rechtsopvolger: Gemeente Montfoort
Plaatsen: Montfoort
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 156: Poorterboek, 1701-1798. 
  • Inv.nrs. 168-190: Akten van indemniteit 1712-1812. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 156: Poorterboek, 1701-1798. 
  • Inv.nrs. 167-195: Akten van indemniteit, 1712-1812. 
  • Inv.nr. 443: Overlijden soldaten, 1674. 
  • Inv.nrs. 641-651: Belastingkohieren (hoofdelijke omslag), 1749 
  • Inv.nr. 723: Belastingkohieren (consumptiemiddelen), 1688-1689 
  • Inv.nrs. 1084, 1092-1093, 1096-1097: Belastingkohieren (huisgeld), 1599, 1699, 1713, 1724-1725 
  • Inv.nrs. 1108, 1118, 1128, 1134: Belastingkohieren (familiegeld), 1679, 1690, 1700, 1724. 
  • Inv.nr. 1178: Belastingkohier (dienstbodengeld), 1798.