Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Hoenkoop, 1813-1970

Beheersnummer: O019
Openbaarheid: Beperkt
Inzage op afspraak
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Hoenkoop
Periode: 1813-1970
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000455.pdf
Opvragen als: Gemeente Hoenkoop, 1726-1970
Archiefvormer: Gemeente Hoenkoop
Plaatsen: Hoenkoop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Inv. nrs 590, 1390 en v.i. 12 zijn pas openbaar na 1-1-2020.
Beperkingen in het gebruik: Inzage op afspraak
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Hinderwet- en bouwvergunningen. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 565-566: Bevolkingsregisters 1850-1880. 
  • Inv.nrs. 2239-2243: Belastingkohieren (hoofdelijke omslag), 1918-1922