Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Hoenkoop, 1813-1970

Beheersnummer: O019
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Hoenkoop
Periode: 1813-1970
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000455.pdf
Opvragen als: Gemeente Hoenkoop, 1726-1970
Archiefvormer: Gemeente Hoenkoop
Rechtsvoorganger: Gerecht Dijkveld en Rateles
Rechtsvoorganger: Gerecht en Gemeente Hoenkoop
Rechtsopvolger: Gemeente Oudewater
Plaatsen: Hoenkoop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: De volgende inventarisnummers zijn niet openbaar (tussen haakjes het jaar waarin ze openbaar worden) en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris: Inv. nrs 590, 1390 en v.i. 12 (2050). Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Hinderwet- en bouwvergunningen. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 565-569: Bevolkingsregisters 1850-1938. 
  • Inv.nrs. 652-682: hinderwetvergunningen, 1884-1970. 
  • Inv.nrs. 739-1112: Bouwvergunningen, 1903-1970. 
  • Inv.nrs. 2239-2243: Belastingkohieren (hoofdelijke omslag), 1918-1922.