Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Willeskop, 1816-1988

Beheersnummer: M066
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Willeskop
Periode: 1816-1988
Omvang: 19,875 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\M066.pdf
Archiefvormer: Gemeente Willeskop
Rechtsvoorganger: Gerecht Blokland
Rechtsvoorganger: Gerecht Willeskop en Kort-Heeswijk
Rechtsopvolger: Gemeente Montfoort
Plaatsen: Willeskop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Het volgende inventarisnummer zijn niet openbaar (tussen haakjes het jaar waarin het openbaar wordt) en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris: Inv. nr. 813 (2036). Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 523-526, 531-534: Bevolkingsregisters, 1850-1940. 
  • Bouwvergunningen, 1903-1988 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 522: Volkstellingsregister, 1830. 
  • Inv.nrs. 523-525, 531-532: Bevolkingsregisters, 1850-1900. 
  • Inv.nr. 535-II: Gezinskaarten, 1915-1938. 
  • Inv.nrs. 596-599: Bouwvergunningen woningwetwoningen, 1950-1965. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Willeskop (M030).