Uitgebreid zoeken

Detail

Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer), 1382-1811

Beheersnummer: M017
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer)
Periode: 1382-1811
Omvang: 9,5 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\M017.pdf
Archiefvormer: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer)
Plaatsen: Montfoort
Inhoud: In het archief van het stadsgerecht is het archief van de Weeskamer van Montfoort opgenomen.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 95-96, 98-104: Trouwen voor het gerecht, 1618-1811. 
  • Inv.nrs. 106-123: Weeskamer, 1392-1796. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 6-10: Rechtspraak, 1613-1628, 1644-1669. 
  • Inv.nr. 95-104, 132c-132d: Trouwen voor het gerecht, 1618-1811. 
  • Inv.nrs. 106-123: Weeskamer, 1382-1796. 
  • Inv.nr. 131: Lijkschouwingen, 1649-1795. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: De inventaris omvat de nummers 1-132D. Achter dit archief staan 4 archiefdozen met charters, genummerd met inv. nr 626-1 t/m 626-82. Deze behoren bij de inv. nrs 114 t/m 123. Hierop ontbreekt momenteel een toegang. Deze nummering is ontleend.aan "De catalogus van de archieven der collegiën, die voor 1811 binnen de tegenwoordige provincie Utrecht rechterlijke functiën uitgeoefend hebben. Utrecht. 1893", door R. Fruin Th. Az.