Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Harmelen, 1940-2000

Beheersnummer: W222a
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Harmelen
Periode: 1940-2000
Omvang: 36,25 meter
Toegang: rhcrl w222a, gemeente harmelen 1940-2000.pdf
Archiefvormer: Gemeente Harmelen
Rechtsvoorganger: Gemeente Indijk
Rechtsvoorganger: Gerecht Harmelen c.a. (incl. Haanwijk, Harmelerwaard)
Rechtsvoorganger: Gerecht Harmelerwaard
Rechtsopvolger: Gemeente Woerden
Plaatsen: Harmelen
Inhoud: Exclusief bouwvergunningen.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: De volgende inventarisnummers zijn niet openbaar en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris (tussen haakjes het jaar waarin ze openbaar worden): 376 (2025); 377 (2045); 1022 (2021) en 1105 (2051). Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 264-267: Raadsnotulen, 1948-1969. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Harmelen (W218a).
Bijgevoegd is de voorlopige inventaris. Bijlage 1 (Overzicht van dossiers betreffende de verwerving van onroerend goed) en bijlage 2 (Overzicht van dossiers betreffende de vervreemding van onroerend goed) zijn in verband met de vermelding van persoonsnamen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet toegevoegd aan de scan van de inventaris.