Uitgebreid zoeken

Detail

Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten, 1560-2003

Beheersnummer: M086
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten
Periode: 1560-2003
Omvang: 6,875 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000433.pdf
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten
Plaatsen: Linschoten
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Inv. nr 24, 28-I, 28-II, 30-36, 74, 154-161 en stukken jonger dan 50 jaar zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever. Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet openbaar.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 1-3, 22, 26, 193: Dopen, 1648-1652, 1670-1811, trouwen 1648-1811, begraven 1676-1740 en lidmaten 1648-1865. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 1-2, 26: Hervormd dopen, 1648-1652, 1670-1812. 
  • Inv.nrs. 1-3: Hervormd trouwen, 1648-1652, 1671-1811. 
  • Inv.nr. 2: Akten van indemniteit, 1725, 1728. 
  • Inv.nr. 193: Lijsten van graven in de kerk, opgesteld voor het herstellen van de vloer, 1676-1740.