Uitgebreid zoeken

Detail

Gerecht en gemeente Noord-Polsbroek, 1584-1811

Beheersnummer: L035
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht en gemeente Noord-Polsbroek
Periode: 1584-1811
Omvang: 1 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000246.pdf
Archiefvormer: Gerecht en gemeente Noord-Polsbroek
Rechtsopvolger: Mairie Polsbroek
Plaatsen: Polsbroek
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 105-107: Ingekomen akten van indemniteit 1702-1811 en uitgegane akten van indemniteit 1783-1805. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 1: Ingekomen en uitgaande akten van indemniteit, 1765-1794. 
  • Inv.nr. 46: Morgengeld, 1741. 
  • Inv.nrs. 105-107: Ingekomen akten van indemniteit 1702-1811 en uitgegane akten van indemniteit 1783-1805. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Noord-Polsbroek (L039a).