Uitgebreid zoeken

Detail

Gerecht Kamerik-en-de-Houtdijken (oud-rechterlijk), 1666-1811

Beheersnummer: W179a
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht Kamerik-en-de-Houtdijken (oud-rechterlijk)
Periode: 1666-1811
Omvang: 0,6 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000788.pdf
Archiefvormer: Gerecht Kamerik-en-de-Houtdijken (oud-rechterlijk)
Plaatsen: Kamerik
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 980-984: Schepenakten, 1666-1719, 1758-1798; 
  • Inv.nr. 988: Trouwen voor het gerecht, 1795-1802. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 980-983: Schepenakten, 1666-1779. 
  • Inv.nr. 987: Akten van indemniteit, 1758-1779. 
  • Inv.nr. 988: Trouwen voor het gerecht, 1795-1802.