Uitgebreid zoeken

Detail

Gerecht Teckop (oud-rechterlijk), 1676-1811

Beheersnummer: W179c
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht Teckop (oud-rechterlijk)
Periode: 1676-1811
Omvang: 0,25 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000790.pdf
Archiefvormer: Gerecht Teckop (oud-rechterlijk)
Plaatsen: Kamerik
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 1970: Schepenakten, 1738-1798; 
  • Inv.nrs. 1971-1973: Trouwen, 1695-1767, begraven (belasting), 1753-1811. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 1967-1968: Rechtspraak, 1675-1810. 
  • Inv.nrs. 1972-1973: Belasting op het trouwen, 1753-1805 en begraven, 1753-1811. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Het gerecht Teckop ressorteerde voor wat betreft de berechting van de boetstraffelijke en lijfstraffelijke zaken onder het Baljuwschap Loosdrecht.