Uitgebreid zoeken

Detail

Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, 1600-1812

Beheersnummer: M004
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk
Periode: 1600-1812
Omvang: 2,75 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000358.pdf
Archiefvormer: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk
Rechtsopvolger: Gemeente Linschoten
Plaatsen: Linschoten
Inhoud: Hierin is tevens het oud-rechterlijke archief van schout en schepenen van Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk opgenomen.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 22, 33-34, 38, 96: Trouwen voor het gerecht Cattenbroek 1635-1811 en zaken betreffende het begraven 1677-1680, 1703-1729 (met hiaten). 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 1, 68-69: Akten van indemniteit, 1730-1810. 
  • Inv.nrs. 1, 22, 33-34: Trouwen voor het gerecht, 1669-1811. 
  • Inv.nr. 38: Schepenakten, 1703-1729. 
  • Inv.nr. 96: Trouwen 1645-1679 en begraven 1677-1680 te Harmelen (inwoners Cattenbroek).