Uitgebreid zoeken

Detail

Gerecht Jaarsveld, 1611-1813

Beheersnummer: L002
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht Jaarsveld
Periode: 1611-1813
Omvang: 2,875 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000213.pdf
Archiefvormer: Gerecht Jaarsveld
Rechtsopvolger: Gemeente Jaarsveld
Plaatsen: Jaarsveld
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 3: lijst van huisnummering en namen van de eigenaren van huizen en gebouwen binnen de gemeente, 1806. 
  • Inv.nrs. 15-20: Ingekomen akten van indemniteit 1694-1821 en uitgegane akten van indemniteit 1724-1811. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 15-20: Ingekomen akten van indemniteit 1694-1821 en uitgegane akten van indemniteit 1724-1811. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Achter het in de inventaris beschreven archief staan 7 archiefdozen met aanvullingen op dit archief. De stukken hierin zijn niet beschreven.