Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Bodegraven, 1811-1941

Beheersnummer: B002
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Bodegraven
Periode: 1811-1941
Omvang: 36,625 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000002.pdf
Archiefvormer: Gemeente Bodegraven
Rechtsvoorganger: Stichting Speel- en Sportterreinen Bodegraven
Rechtsvoorganger: Stichting Woningbouw Bodegraven en Omstreken
Rechtsvoorganger: Rijkswaterstaat als beheerder van de Rijksstraatweg tussen Alphen en Utrecht
Rechtsvoorganger: Schoutambacht Bodegraven
Plaatsen: Bodegraven, De Meije, Nieuwerbrug aan den Rijn
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
 • Inv.nrs. 1-21: Raadsnotulen, 1870-1945. 
 • Inv.nrs. 504-510: Woningregisters (Meije, Noordzijde, Buitenkerk), 1870-1920, 1930-1940 en Duitse dienstmeisjes, 1920-1940. 
 • Inv.nr. 767: Conscriptie, 1811. 
 • Inv.nr. 429: Hoofdelijke omslag, 1921. 
 • Inv.nr. 469: Volkstelling (Weijpoort, Nieuwerbrug), 1827-1839. 
 • Inv.nr. 471: Volkstelling (Zuidzijde), 1836-1954. 
 • Inv.nr. 472: Bevolkingsregister (Meije), 1844-1854. 
 • Inv.nrs. 473-490: Bevolkingsregisters, 1860-1918. 
 • Inv.nrs. 491-494: Dienstboden- en kostgangersregisters, 1870-1918. 
 • Inv.nr. 495: Bevolkingsregister bewoners wees- en oudenliedenhuis, 1880-1908. 
 • Inv.nrs. 496-500: Bevolkingsregisters, 1919-1938. 
Digitale indexen op de website:
 • Inv.nrs. 1-21: Raadsnotulen, 1870-1945. 
 • Inv.nrs. 428-429: Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1900, 1910, 1920. 
 • Inv.nr. 469, 471: Volkstellingen (Weijpoort, Nieuwerbrug en Zuidzijde), 1827-1854. 
 • Inv.nrs. 473-490: Bevolkingsregisters, 1860-1918. 
 • Inv.nr. 495: Bevolkingsregister bewoners wees- en oudenliedenhuis, 1880-1908. 
 • Inv.nrs. 603-649: Bouwvergunningen, 1904-1941. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Het grootste deel van het archief over de periode 1811-1870 is door brand vernietigd.
Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Bodegraven (B003).