Uitgebreid zoeken

Detail

Rooms-Katholieke parochie van de Heilige Bonaventura en voorgangers te Woerden, 1653-2011

Beheersnummer: W141
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Rooms-Katholieke parochie van de Heilige Bonaventura en voorgangers te Woerden
Periode: 1653-2011
Omvang: 13 meter
Toegang: nl-rhcrl_tg_w141.pdf
Archiefvormer: Rooms-Katholieke Bonaventuraparochie te Woerden
Plaatsen: Woerden
Inhoud: Exclusief een deel van de doop- en trouwboeken; zie W020.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: De met een asterisk (*) aangegeven inventarisnummers in de toegang zijn niet openbaar, met vermelding van het jaar waarin ze openbaar worden (zie ook de bijlage op pagina 64). Daarnaast kan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzage geweigerd worden van archiefstukken. Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan slechts met toestemming van de bewaargeefster of door haar daartoe aangewezen functionarissen. Een verzoek kan gericht worden aan de streekarchivaris: rhc@woerden.nl.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 4-6: Overlijden 1713-1719, 1763-1811. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 3: Laatste sacrament en overlijden, 1653, 1660-1740. 
  • Inv.nrs. 4-6: Overlijden 1713-1719, 1763-1811. 
  • Inv.nrs. 5-6: Trouwen, 1763-1811. 
  • Inv.nr. 6: Dopen, 1801-1811.