Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Kamerik, 1942-1988

Beheersnummer: W014a
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Kamerik
Periode: 1942-1988
Omvang: 44 meter
Archiefvormer: Gemeente Kamerik
Rechtsvoorganger: Gemeente 's-Gravesloot
Rechtsvoorganger: Gemeente Teckop
Rechtsopvolger: Gemeente Woerden
Plaatsen: Kamerik
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Het volgende inventarisnummer is niet openbaar en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris (tussen haakjes het jaar waarin het openbaar wordt): 1665 (2039). Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 158, 160, 163, 191-192: Bouwvergunningen woningwetwoningen, 1951-1970. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden:
Dit archief is momenteel in bewerking (juli 2023) en alleen bij uitzondering te raadplegen.
Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Kamerik (W031).
Voor de bouwdossiers, zie W014b: Bouwvergunningen gemeente Kamerik, 1916-1989.