Uitgebreid zoeken

Detail

Stad Woerden, 1393-1811 (1836)

Beheersnummer: W001
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Stad Woerden
Periode: 1393-1811 (1836)
Omvang: 23,375 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\W001.pdf
Archiefvormer: Stad Woerden
Rechtsopvolger: Gemeente Woerden
Plaatsen: Woerden
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 94-110: Inkoop van burgerrechten, 1649-1804. 
  • Inv.nrs. 134: Verponding, 1671. 
  • Inv.nrs. 171-173: Memories van aanbreng, 1737-1803.Bekijk pdf
  • Inv.nrs. 176-179: Collaterale successie, 1763-1808.Bekijk pdf
  • Inv.nr. 185: Kohier van de personele quotisatie, 1742. 
  • Inv.nrs. 309-310III: Akten van indemniteit, 1702-1811. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 135: Verponding, 1732. 
  • Inv.nrs. 94-109: Inkoop van burgerrechten, 1650-1804. 
  • Inv.nrs. 309-310III: Akten van indemniteit, 1702-1811. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: De bijgevoegde inventaris is een verzameling van 3 archieven; W001, W017 en W035. Naar de laatste 2 archieven wordt verwezen met zogenaamde blinde nummers (--).
In inv.nr. 340: Rekeningen van het weeshuis, ontbreken de jaarrekeningen; 1651-1652, 1652-1653, 1659-1660, 1660-1661.