Uitgebreid zoeken

Detail

Gerecht en heerlijkheid Lopik en Zevenhoven, 1584-1813

Beheersnummer: L001
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht en heerlijkheid Lopik en Zevenhoven
Periode: 1584-1813
Omvang: 7,25 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\L001.pdf
Archiefvormer: Gerecht en heerlijkheid Lopik en Zevenhoven
Rechtsopvolger: Gemeente Lopik
Plaatsen: Lopik, Lopikerkapel, Zevenhoven
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 82-108, 533: Lopik, akten van indemniteit 1690-1811 en Zevenhoven, uitgegane akten van indemniteit 1768-1806. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 2-8, 82-98a, 103-105, 107-108, 510, 533, 651: Akten van indemniteit, 1690-1812; 
  • Inv.nr. 5: Trouwen, 1781 
  • Inv.nrs. 204-215: Belastingkohier (huisgeld), 1642-1656 
  • Inv.nrs. 242, 261, 266, 270, 274: Belastingkohier (familiegeld), 1676, 1698, 1716, 1720, 1724 
  • Inv.nr. 474: Belastingkohier (hoorngeld), 1793 
  • Inv.nr. 475: Belastingkohieren (boomgaardgeld), 1793-1803.