Uitgebreid zoeken

Detail

Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder, 1653-1965

Beheersnummer: R047
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder
Periode: 1653-1965
Omvang: 5 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000570.pdf
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder
Plaatsen: Reeuwijk, Waarder
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Stukken jonger dan 50 (kerkvoogdij) c.q. 75 jaar (kerkeraad en diakonie) zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever. Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet openbaar.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 170: Trouwen, 1653-1722. 
  • Inv.nr. 170a: Dopen, 1654-1735. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 170: Trouwen, 1653-1722. 
  • Inv.nr. 170a: Dopen, 1654-1735. 
  • Inv.nr. 170b: Akten van indemniteit, 1717-1811.