Uitgebreid zoeken

Detail

Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder, 1653-1965

Beheersnummer: R047
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder
Periode: 1653-1965
Omvang: 5 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000570.pdf
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder
Plaatsen: Reeuwijk, Waarder
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Stukken jonger dan 50 (kerkvoogdij) c.q. 75 jaar (kerkeraad en diakonie) zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 170: Trouwen, 1653-1722. 
  • Inv.nr. 170a: Dopen, 1654-1735. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 170: Trouwen, 1653-1722. 
  • Inv.nr. 170a: Dopen, 1654-1735. 
  • Inv.nr. 170b: Akten van indemniteit, 1717-1811.