Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Barwoutswaarder, 1817-1941 (1964)

Beheersnummer: W005
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Barwoutswaarder
Periode: 1817-1941 (1964)
Omvang: 35,525 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\W005.pdf
Archiefvormer: Gemeente Barwoutswaarder
Rechtsvoorganger: Schoutambacht Barwoutswaarder
Rechtsopvolger: Gemeente Woerden
Plaatsen: Barwoutswaarder
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
 • Inv.nrs. 386-388: Volkstellingen Barwoutswaarder, 1837, 1840, 1846. 
 • Inv.nrs. 389-390: Bevolkingsregisters Barwoutswaarder, 1850-1861. 
 • Inv.nr. 391: Dienstboden- en kostgangersregister Barwoutswaarder, 1850-1861. 
 • Inv.nrs. 392-393: Bevolkingsregisters Barwoutswaarder, 1861-1919. 
 • Inv.nr. 394: Bevolkingsregister Bekenes, 1882-1919. 
 • Inv.nr. 396: Gezinskaarten Barwoutswaarder, 1919-1938. 
 • Indices op de militieregisters. 
Digitale indexen op de website:
 • Inv.nrs. 37, 1-4: Raadsnotulen, 1945-1964. 
 • Inv.nrs. 111-193: Hinderwetvergunningen, 1876-1941. 
 • Inv.nr. 386: Volkstelling Barwoutswaarder, 1837. 
 • Inv.nrs. 389-390: Bevolkingsregisters Barwoutswaarder, 1850-1861. 
 • Inv.nrs. 391, 397: Dienstboden- en kostgangersregister Barwoutswaarder, 1850-1861, 1921-1938. 
 • Inv.nr. 392: Bevolkingsregisters Barwoutswaarder, 1861-1882. 
 • Inv.nr. 396: Gezinskaarten Barwoutswaarder, 1919-1938. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Barwoutswaarder (W023).