Uitgebreid zoeken

Detail

Rooms-Katholieke Bonaventuraparochie te Woerden, 1653-2011

Beheersnummer: W141
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Rooms-Katholieke Bonaventuraparochie te Woerden
Periode: 1653-2011
Omvang: 14 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\W141.pdf
Archiefvormer: Rooms-Katholieke Bonaventuraparochie te Woerden
Plaatsen: Woerden
Inhoud: Exclusief een deel van de doop- en trouwboeken; zie W020.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Inv. nr 39/9, 40/20, 40/21, 40/22, 40/24-40/25, 20/27, 40/28, 41/41, 41/42, 41/43, -41/47, 44-49, 107-112. 113, 124 en stukken jonger dan 75 jaar zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever. Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet openbaar.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 39/1-39/3: Overlijden 1713-1719, 1763-1811. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 39/3: Dopen, 1801-1811. 
  • Inv.nr. 39/2-39/3: Trouwen, 1763-1811. 
  • Inv.nrs. 39/1-39/3: Overlijden 1713-1719, 1763-1811. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Momenteel is dit archief in bewerking en niet raadpleegbaar (23-02-2022).