Uitgebreid zoeken

Detail

Schoutambacht Bodegraven, 1530-1813

Beheersnummer: B001
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Schoutambacht Bodegraven
Periode: 1530-1813
Omvang: 5,25 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000001.pdf
Archiefvormer: Schoutambacht Bodegraven
Rechtsopvolger: Gemeente Bodegraven
Plaatsen: Bodegraven, De Meije, Nieuwerbrug aan den Rijn
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 104-116: Belastingregisters op het zout, zeep, redemptie- en herengeld, 1682-1706.Bekijk pdf
  • Inv.nrs. 131-133: Kohier van de 100e penning, 1678-1722.Bekijk pdf
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 180: Belastingkohieren (Patentrecht), 1808-1809.