Uitgebreid zoeken

Detail

Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden, 1675-2005

Beheersnummer: W144
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden
Periode: 1675-2005
Omvang: 12,5 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\W144.pdf
Archiefvormer: Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden
Plaatsen: Woerden
Inhoud: Exclusief een deel van de doop- en trouwboeken, zie W020.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Inv. nr 125-128. 130, 132-140, 145, 147-149, 154, 165, 178, 185, 363 en stukken jonger dan 50 jaar zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever. Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet openbaar.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 116: Lidmaten, 1690-1894. 
  • Inv.nrs. 143: Dopen 1675-1776. 
  • Inv.nr. 153: Trouwen, 1690-1696, 1705-1796. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 143: Dopen, 1675-1776. 
  • Inv.nr. 153: Trouwen, 1690-1696, 1705-1796.