Uitgebreid zoeken

Detail

Gerecht van Benschop (oud-rechterlijk), 1519-1811

Beheersnummer: L146
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht van Benschop (oud-rechterlijk)
Periode: 1519-1811
Omvang: 10 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000339.pdf
Archiefvormer: Gerecht van Benschop (oud-rechterlijk)
Plaatsen: Benschop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 257-267: Akten van transport, 1622-1838. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 271, 302-304, 318-323: Trouwen voor het gerecht, 1634, 1648, 1678-1794, 1799-1811. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Benschop viel voor wat betreft de berechting van lijfstraffelijke zaken onder de Baronie van IJsselstein. Tot 1625 was dit gerecht een burengerecht, in 1626 veranderd in een schepengerecht.