Uitgebreid zoeken

Detail

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hekendorp, 1811, 1815-1940

Beheersnummer: R035
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hekendorp
Periode: 1811, 1815-1940
Omvang: 0,8 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000557.pdf
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hekendorp
Plaatsen: Driebruggen, Hekendorp, Oudewater
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Geboorteakten worden 100 jaar na het jaar waarin ze opgemaakt zijn openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 405-420: Akten van geboorte 1811, 1815-1922, huwelijk 1811, 1815-1922 en overlijden 1811, 1815-1940. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 405, 408-418: Akten van geboorte 1811, 1815-1922. 
  • Inv.nrs. 406, 408-420: Akten van huwelijk, 1811, 1815-1940. 
  • Inv.nrs. 407-420: Akten van overlijden, 1811, 1815-1940. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand (1941-1964) het archief: Gemeente Hekendorp (R040b), inv.nrs. 158-160.