Uitgebreid zoeken

Detail

Nederlandse Hervormde gemeente van Woerden, 1613-1985 (2005)

Beheersnummer: W142
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Nederlandse Hervormde gemeente van Woerden
Periode: 1613-1985 (2005)
Omvang: 28,75 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\W142.pdf
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Woerden
Plaatsen: Woerden
Inhoud: Exclusief doop- en trouwboeken tot 1811; zie W20. Bevat ook doopboeken vanaf 1793, trouwboeken vanaf 1811 en begraafregisters van 1714-1841. Bevat tevens archieven van diverse kerkelijke verenigingen en de zondagsschool.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Inv. nrs 99-102, 108, 110-112, 118, 119, 125, 129, 130I-IV, 131I-XIV en stukken jonger dan 75 jaar zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever. Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet openbaar.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 470-471: Begraven 1714-1841. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 292: Akten van indemniteit, 1756-1817, 1840. 
  • Inv.nrs. 470-471: Begraven 1714-1841. 
 

Vindplaats en verwant materiaal

Bronbewerking: De Kerkbodes van 1913-1974 zijn ook te vinden in de Algemene Bibliotheek van het RHC, doos 39 t/m 50.
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Inventarisnummer 581 ontbreekt.