Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente IJsselstein, 1811-1942 (1965)

Beheersnummer: Y002
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente IJsselstein
Periode: 1811-1942 (1965)
Omvang: 66 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000892.pdf
Archiefvormer: Gemeente IJsselstein
Rechtsvoorganger: Stad IJsselstein
Plaatsen: IJsselstein
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 651-653: Bevolkingsregisters, 1850-1861. 
  • Inv.nr. 994: Nationale militie, 1813. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 626-627: Belastingkohieren (hoofdelijke omslag), 1900, 1910, 1920. 
  • Inv.nr. 650: Volkstelling, 1840. 
  • Inv.nrs. 651-653, 655-657, 659-661, 663-669: Bevolkingsregisters, 1850-1910. 
  • Inv.nr. 674: Gezinskaarten, 1910-1938. 
  • Inv.nrs. 794-799: Hinderwetvergunningen, 1877-1942. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van IJsselstein (Y002b).
Voor de bouwvergunningen, zie Y002a.