Uitgebreid zoeken

Detail

Nederlandse Hervormde gemeente IJsselstein, 1577-1962

Beheersnummer: Y021
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Nederlandse Hervormde gemeente IJsselstein
Periode: 1577-1962
Omvang: 5,625 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000911.pdf
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente IJsselstein
Plaatsen: IJsselstein
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet openbaar.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 7, 7a: Dopen, 1639-1803. 
  • Inv.nr. 8, 14: Trouwen, 1673-1731, 1804-1811. 
  • Inv.nrs. 10-13: Lidmaten (1640) 1652-1860. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 7, 7a: Dopen, 1639-1667. 
  • Inv.nr. 14: Trouwen, 1673-1731. 
  • Inv.nr. 13: Lidmaten, 1776-1903.