Uitgebreid zoeken

Detail

Nederlandse Hervormde gemeente van Polsbroek en Vlist, 1641-1940 (1972)

Beheersnummer: L106
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Nederlandse Hervormde gemeente van Polsbroek en Vlist
Periode: 1641-1940 (1972)
Omvang: 2,25 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000312.pdf
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Polsbroek en Vlist
Plaatsen: Polsbroek, Vlist
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beperkt openbaar. Een verzoek om raadpleging van niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 1-3, 21, 27: Dopen 1642-1645, 1650-1669, 1694-1811, trouwen 1641-1814, 1829-1831 en lidmaten 1642-1820. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 33: Akten van indemniteit, 1764. 
  • Inv.nrs. 1-3, 21, 27: Dopen, 1642-1645, 1650-1669, 1694-1812, trouwen 1641-1661, 1694-1796, 1800-1867. 
  • Inv.nrs. 197-199: Begraven, 1719-1733, 1745-1747, 1757-1759, 1775-1777. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Inv. nr 26 ontbreekt.