Uitgebreid zoeken

Detail

Kerkmeesters te Benschop, 1579-1826

Beheersnummer: L171
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Kerkmeesters te Benschop
Periode: 1579-1826
Omvang: 2,75 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003001075.pdf
Archiefvormer: Kerkmeesters te Benschop
Rechtsopvolger: Kerkvoogdij van Benschop
Plaatsen: Benschop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 36, 40: Begraven in de kerk of op de begraafplaats, 1641-1808. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 38: Akten van indemniteit, 1801. 
  • Inv.nrs. 36, 72-74: Begraven, 1630-1646, 1650-1651, 1661-1719, 1724-1735.