Uitgebreid zoeken

Detail

Rooms-Katholieke Parochie van de H. Franciscus van Assisi te Oudewater, 1709-1982

Beheersnummer: O031
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Rooms-Katholieke Parochie van de H. Franciscus van Assisi te Oudewater
Periode: 1709-1982
Omvang: 7 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000467.pdf
Archiefvormer: Rooms-Katholieke Parochie van de H. Franciscus van Assisië te Oudewater
Plaatsen: Oudewater
Inhoud: het betreft de archieven van de pastoor en van het kerkbestuur.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Inv. nr 69-71, 82-117, 120-124 en stukken jonger dan 50 jaar zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever. Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet openbaar.
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 73: Overlijden, 1767-1812. 
  • Inv.nr. 73-74: Trouwen, 1767-1811. 
  • Inv.nr. 784: Akten van indemniteit, 1767-1793. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Inventarisnummer 52-59 (doopboeken, 1895-1982) en 75-77 (trouwboeken, 1920-1982) zijn niet in bewaring gegeven en zouden nog berusten bij de inbewaringgever.