Uitgebreid zoeken

Detail

Gerecht Blokland, 1645-1813

Beheersnummer: M065
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht Blokland
Periode: 1645-1813
Omvang: 1,25 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\M065.pdf
Archiefvormer: Gerecht Blokland
Rechtsopvolger: Gemeente Willeskop
Plaatsen: Willeskop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 52: Tijnsbelasting, 1681-1682. 
  • Inv.nrs. 68-69: Akten van indemniteit, 1712-1810.