Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Benschop, (1935) 1942-1988 (1994)

Beheersnummer: L092
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Benschop
Periode: (1935) 1942-1988 (1994)
Omvang: 19,875 meter
Toegang: nl-wdrhcrl_tg_l092.pdf
Archiefvormer: Gemeente Benschop
Rechtsvoorganger: Gerecht en gemeente Benschop
Rechtsopvolger: Gemeente Lopik
Plaatsen: Benschop
Inhoud: Niet opgenomen zijn de bouw- en hinderwetvergunningen, de kadastrale registratie en de brondocumenten van het GBA.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: De volgende inventarisnummers zijn niet openbaar (tussen haakjes het jaar waarin ze openbaar worden) en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris: Inv. nr. 582-583 (2028), 602 (2049). Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 365-366: Bouw woningwetwoningen, 1958-1961. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Benschop (L051a).