Uitgebreid zoeken

Detail

Nederlandse Hervormde gemeente te Benschop, (1505) 1628-2011

Beheersnummer: L117
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Nederlandse Hervormde gemeente te Benschop
Periode: (1505) 1628-2011
Omvang: 6,875 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000323.pdf
Archiefvormer: Kerkenraad van Benschop
Kerkvoogdij van Benschop
Rechtsvoorganger: Kerkmeesters te Benschop
Nederlands Hervormde Jongelingsvereniging op Gereformeerden Grondslag "Timothëus"
Meisjesvereniging "Rhodé"
Knapenvereniging "Ora et Labora"
Meisjesvereniging "Mirjam"
Plaatsen: Benschop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: De volgende inventarisnummers zijn alleen in te zien als ze ouder zijn dan 50 jaar: 9-10, 116, 123-124, 128, 140, 150-153, 161, 194, 209. Inv. nr 37-40, 47, 48, 50, 56, 58, 59, 138, 139 en stukken jonger dan 50 jaar zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever. Stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen bevatten (jonger dan 110 jaar) zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet openbaar.
Materiële beperkingen: Inventarisnummer 288 is niet raadpleegbaar in verband met de slechte materiele staat.
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 49-50: trouwen, 1645-1811. 
  • Inv.nr. 110: Akten van indemniteit, 1741-1830.