Uitgebreid zoeken

Detail

Nederlandse Hervormde gemeente te Benschop, (1505) 1628-2011

Beheersnummer: L117
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Nederlandse Hervormde gemeente te Benschop
Periode: (1505) 1628-2011
Omvang: 6,875 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000323.pdf
Archiefvormer: Kerkenraad van Benschop
Kerkvoogdij van Benschop
Rechtsvoorganger: Kerkmeesters te Benschop
Nederlands Hervormde Jongelingsvereniging op Gereformeerden Grondslag "Timothëus"
Meisjesvereniging "Rhodé"
Knapenvereniging "Ora et Labora"
Meisjesvereniging "Mirjam"
Plaatsen: Benschop
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: De volgende inventarisnummers zijn alleen in te zien als ze ouder zijn dan 50 jaar: 9-10, 116, 123-124, 128, 140, 150-153, 161, 194, 209. Inv. nr 37-40, 47, 48, 50, 56, 58, 59, 138, 139 en stukken jonger dan 50 jaar zijn alleen ter inzage na machtiging inbewaringgever.
Materiële beperkingen: Inventarisnummer 288 is niet raadpleegbaar in verband met de slechte materiele staat.
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 49-50: trouwen, 1645-1811. 
  • Inv.nr. 110: Akten van indemniteit, 1741-1830.