Uitgebreid zoeken

Detail

Schoutambacht Waarder, 1589-1811

Beheersnummer: R018
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Schoutambacht Waarder
Periode: 1589-1811
Omvang: 0,75 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000535.pdf
Opvragen als: Gemeente Waarder, 1589-1941
Archiefvormer: Schoutambacht Waarder
Rechtsopvolger: Gemeente Waarder
Plaatsen: Waarder
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 5-7, 24, 26, 32-38: Kohieren, 1622-1681, 1707. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 50, 52: Akten van indemniteit, 1725-1811. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Inv. nr 33 is een Lijst van woningen, opgemaakt ten behoeve van de heffing van het familiegeld, 1674. Abusievelijk staat in de inventaris van dit archief dat het gaat om de heffing van het haardstedengeld.