Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Rietveld, 1817-1941 (1963)

Beheersnummer: W007
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Rietveld
Periode: 1817-1941 (1963)
Omvang: 29,575 meter
Toegang: SRS_14898_R_001\W007.pdf
Archiefvormer: Gemeente Rietveld
Rechtsvoorganger: Schoutambacht, later gemeente Rietveld en De Bree
Rechtsopvolger: Gemeente Woerden
Plaatsen: Rietveld
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 330-332: Volkstellingen, 1837, 1840, 1846. 
  • Inv.nrs. 333-336: Bevolkingsregisters 1850-1919. 
  • Inv.nr. 338: Gezinskaarten, 1919-1938. 
  • Indices op de militieregisters. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 27, 1-2: Raadsnotulen 1945-1964. 
  • Inv.nrs. 100-172: Hinderwetvergunningen, 1887-1940. 
  • Inv.nr. 330: Volkstelling, 1837. 
  • Inv.nrs. 333-334: Bevolkingsregisters, 1850-1882. 
  • Inv.nr. 338: Gezinskaarten, 1919-1938. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Rietveld (W025).