Uitgebreid zoeken

Detail

Rooms-katholieke Sint Nicolaasparochie te IJsselstein, 1716-2010 (2018)

Beheersnummer: Y050
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Rooms-katholieke Sint Nicolaasparochie te IJsselstein
Periode: 1716-2010 (2018)
Omvang: 12,75 meter
Toegang: nl-wdrhcrl_tg_y050.pdf
Archiefvormer: Rooms-katholieke Sint Nicolaasparochie te IJsselstein
Rechtsopvolger: Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas te IJsselstein
Plaatsen: IJsselstein, Lopikerkapel
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Archiefbescheiden jonger dan 50 jaar en stukken welke persoonsgegevens van nog levende personen (jonger dan 110 jaar) bevatten zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beperkt openbaar. Deze zijn alleen ter inzage na machtiging van de inbewaringgever.
Papieren indexen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 246: Huwelijken, 1770-1811. 
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nr. 246: Huwelijken, 1770-1811. 
  • Inv.nr. 380: akten van indemniteit, 1774-1822 (1846).