Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente Woerden, 1936-1980 (2003)

Beheersnummer: W003
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Woerden
Periode: 1936-1980 (2003)
Omvang: 176,375 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000619.pdf
Archiefvormer: Gemeente Woerden
Rechtsvoorganger: Gemeente Zegveld
Rechtsvoorganger: Gemeente Harmelen
Rechtsvoorganger: Gemeente Kamerik
Rechtsvoorganger: Gemeente Barwoutswaarder
Rechtsvoorganger: Gemeente Rietveld
Rechtsvoorganger: Gemeente Nieuwkoop
Rechtsvoorganger: Stad Woerden
Plaatsen: Woerden
Inhoud: Exclusief bouwvergunningen.
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: De volgende inventarisnummers zijn niet openbaar (tussen haakjes het jaar waarin ze openbaar worden) en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris: 309, 733, 817, 938, 1287, 1599, 1640, 1645, 1646, 1936-1942, 2507, 2629, 2675, 2676, 2782, 2873, 2876, 2899 (2054) 2902, 2903, 2906, 2917, 2996, 2997, 3093, 3094, 3141, 3151, 3152, 3165-3167 (2040). Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 1067-1068, 1174-1176, 1178-1179: Bouwvergunningen woningwetwoningen, vml. Barwoutswaarder, 1950-1978. 
 

Aantekeningen

Bijzonderheden: Zie voor de registers van de Burgerlijke Stand het archief: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Woerden (W021).
Diverse onderdelen (grootboeken, grafregisters, kadastrale registers, notulen gemeenteraad, raadscommissies en B&W) van dit archief die niet in de inventaris voorkomen zijn apart ondergebracht in de archiefbewaarplaats.