Uitgebreid zoeken

Detail

Gemeente IJsselstein, (1934) 1980-1994 (2009)

Beheersnummer: Y053
Openbaarheid: Beperkt
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente IJsselstein
Periode: (1934) 1980-1994 (2009)
Omvang: 80,25 meter
Toegang: nl-wdrhcrl_tg_y053_aanvulling_2020.pdf
Archiefvormer: Gemeente IJsselstein
Rechtsvoorganger: Stad IJsselstein
Plaatsen: IJsselstein
 

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Stukken of dossiers, jonger dan 20 jaar zijn niet openbaar en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris. De volgende inventarisnummers zijn eveneens niet openbaar (tussen haakjes het jaar waarin ze openbaar worden): 54 (2056); 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 (2057); 7-, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 (2058); 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (2059); 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (2060); 108 (2061); 109 (2062); 948 (2054); 1246, 1247 (2036); 1419, 1420, 1421 (2069); 1422 (2085); 1423 (2092); 1424, 1425 (2045); 2987 (2066). Een verzoek om raadpleging van de niet openbare stukken kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Digitale indexen op de website:
  • Inv.nrs. 1469-1693, 1700, 3052-3101: Hinderwetvergunningen, 1973-1994.