Uitgebreid zoeken

Detail

Waterschap Heycop, genaamd de Lange Vliet, 1385-1979

Beheersnummer: H035
Openbaarheid: Volledig
 

Beschrijving van het archief

Naam archief: Waterschap Heycop, genaamd de Lange Vliet
Periode: 1385-1979
Omvang: 14 meter
Toegang: Archieven\SRS_REP_7318\SRS003000122.pdf
Archiefvormer: Waterschap Heycop, genaamd de Lange Vliet
Rechtsopvolger: Waterschap Leidse Rijn (H041)
Plaatsen: Jutphaas, Utrecht, Vreeswijk
 

Vindplaats en verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën: Het kaartmateriaal in dit archief is gedigitaliseerd en te raadplegen in de databank 'Foto's en kaarten'.