Terug naar omvattend item
Gerecht Kamerik-en-de-Houtdijken (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 988Register van huwelijksafkondiging en -voltrekking van Kamerik en de Houtdijken en Kamerik Mijzijde , opgemaakt ingevolge, publicatie van de Provisionele Representanten van 28 oktober 1795. Achterin tafel, 1796-1801, 1 deel