Terug naar omvattend item
Gerecht Teckop (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1973Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen (folio 1-13) en begrafenissen (folio 14-24), 1753-1805, 1 katern