Terug naar omvattend item
Gerecht Teckop (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1969Stukken betreffende enkele voor het gerecht gevoerde civiele processen, 1728-1737, 1 omslag