Terug naar omvattend item
Gerecht Teckop (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1967Rol van civiele zaken, achterin protocol van akten betreffende de zorg voor weeskinderen, 1692-1695, 1676-1698, 1 deel