Terug naar omvattend item
Gerecht Teckop (oud-rechterlijk) Inventarisnummer 1972Register van begraven personen over de periode 1753-1811, opgemaakt in verband met de heffing van belasting, 1811, 1 katern